Ekonomi Gazetecileri Derneği

Anket

Web sitemizi beğeniyor musunuz?

Tüm Anketler

Çok Okunanlar

TGC ve TÜHİD'in imzaladığı deklarasyona sekiz Dernek destek verdi

TGC ve TÜHİD'in imzaladığı deklarasyona sekiz Dernek destek verdi

Tarih 05 Ağustos 2010, 12:10 Editör Duygu Tekci

Deklarasyon sorunları önlemede bir kılavuz olacak

TGC ve TÜHİD’in hazırladığı deklarasyon “Gazeteciler ve Halkla İlişkiler” profesyonellerinin ortak iş süreçlerinde zaman zaman gündeme gelen problemlerin iyileştirilmesini amaçlıyor. TGC  Başkanı Erinç, “deklarasyonun yaşanan sorunların önlenmesinde bir kılavuz olacağını” belirtti 
 
TGC Bizim Gazete İSTANBULTürkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD)’nin halkla ilişkiler ve medya sektörünün ortak iş süreçlerinin iyileştirmesine yönelik hazırladıkları deklarasyon, TOBB Plaza’da törenle imzaya açıldı.
 
Halkla ilişkiler profesyonelleri ve gazeteciler arasında haber oluşum sürecinde karşılaşılması muhtemel zorlukların engellenmesi ve karşılıklı ilişki süreçlerinin iyileştirilmesi amacı taşıyan Deklarasyonu, TGC Başkanı Orhan Erinç ve TÜHİD Başkanı Fügen Toksü, medya ve iletişim sektörü temsilcileri huzurunda imzaladılar.
İmza töreninde konuşan TGC Başkanı Orhan Erinç, Cemiyetin kurulduğu 1946 yılından bu yana yalnız mesleki dayanışmayı değil, halkın haber alma hakkını olumsuz etkileyen tüm etik sorunlarla ilgilenmeyi ve çözüm üretmeyi bir görev olarak gördüğünün altını çizdi.  “3 bin 500 üyesiyle çalışmalarını sürdürürken hayatın ve doğal olarak haberin hızından kaynaklanan sorunları da gündemimizde tutmayı önemsiyoruz” diyen Erinç, geçmişte gazeteciyle haber arasında haber kaynağından başka bir kişi yokken artık yüzlerce halkla ilişkiler firması, binlerce halkla ilişkiler uzmanının var olduğunu söyledi. Artık haberden söz ederken, haberci, haber kaynağı ve halkla ilişkiler uzmanı üçgeninden söz edildiğini belirten Erinç, şunları ifade etti:
 
“Bu ilişkinin iyi yönetilmesi tarafların birbirinin meslek ilkelerine özen göstermesiyle sağlanabiliyor. Gazetecilik mesleği ile halkla ilişkiler mesleğinin profesyonelleri aslında ortak bir amaç için çalışıyor. Halkın doğru bilgilendirilmesine hizmet etme amacını gerçekleştirirken olumlu bir işbirliği sürdürüldüğü gibi, zaman zaman sorunlar da yaşanıyor. Bu konudaki sorunlar genellikle karşılıklı olarak mesleki sınırların ihlal edilmesinden kaynaklanıyor.
Halkla ilişkiler profesyonelinin gazetecinin mesleki alanına girmesi, haberciye, habere müdahale etme girişimi doğal olarak bir tepkiye yol açıyor. Aynı şekilde de gazetecinin halkla ilişkiler profesyonelinden haber dışında beklentileri olması da başka etik sorunları beraberinde getiriyor. TGC olarak gazetecilik meslek örgütleriyle ortak hazırladığımız Türkiye Gazetecilik  Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde olduğu gibi yol haritası belirleme misyonumuzu sürdürüyoruz.Bu amaçla TÜHİD’le imzaladığımız  deklarasyonun yaşanan sorunların önlenmesinde bir kılavuz olmasını diliyorum.”
 
Erinç, gazetecilerin haberin peşinde zamana karşı yarıştıklarını belirterek, haberin oluşum sürecinde tarafların bu bilinç içinde karşılıklı işbirliğini ve iyi niyeti önemsemeleri gerektiğini de vurguladı.
 
TÜHİD Başkanı Fügen Toksü ise imzalanan deklarasyonun, medya ve iletişim sektöründe uzun dönemdir tartışılan sorunlara önemli katkıda bulunacağını ve bu işbirliği nedeniyle TGC’ye teşekkür ettiklerini ifade etti. Diğer medya ve iletişim örgütlerinin de katılımıyla deklarasyonun  yaygınlaşağcağını söyleyen Toksü, tarafların deklarasyon içeriğine iyi niyet ve hoşgörü unsurlarını da eklediklerinde artık sorun yaşanmaması gerektiği inancını taşıdıklarını vurguladı.
Deklarasyon toplantısına katılan, Medya ve İletişim yan örgütleri Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD),  İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), İnternet Medyası Derneği (İMD),  Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD), Magazin Gazetecileri Derneği (MGD), Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği  (RTGD), Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği (ESAM), Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği (TSYD) Başkanları, Deklarasyonu kendi örgütlerinin de kabul ettiğini ve desteklediklerini belirterek altına imza koydular.

DEKLARASYON


GAZETECİLER ve HALKLA İLİŞKİLER PROFESYONELLERİ
MESLEKLERİMİZİ BİRLİKTE YÜCELTELİM!

TGC ve TÜHİD olarak Gazetecilerin ve Halkla İlişkiler Profesyonellerinin ortak iş süreçlerinde çalışma ortamının iyileştirilmesi konusunu önemsiyoruz. Bu doğrultuda, yeni bir deklarasyon hazırlayarak mesleklerimize katkıda bulunmak istedik. Gazeteciler ve Halkla İlişkiler Profesyonellerinin mesleklerini icra ederken Deklarasyonumuzun dikkate alınmasının, çalışma alanımız açısından önem taşıyacağına inanıyoruz.

Bu Deklarasyon, Türkiye Gazetecileri Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından hazırlanmıştır. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD),  İletişim Danışmanları Şirketleri Derneği (İDA), İnternet Medyası Derneği  (İMD),  Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD), Magazin Gazetecileri Derneği (MGD), Eğitim ve Sağlık Muhabirler Derneği (ESAM), Radyo TV Gazetecileri Derneği  (RTGD) tarafından da kabul edilmiştir.

Giriş

Teknolojik gelişmeler, ulaşabilirlik ve erişebilirlik sınırlarını hızla genişletmektedir. Bu genişleme süreci, bireyler, topluluklar, toplumlar ve tüm insanlığın karşılıklı-bağımlılık ilişkilerini alabildiğine artırmaktadır. Meslek ve uzmanlıklar arasında katı sınırlarla ayrılma yerine, birbirine yakın ve uzak disiplinler arasında “işbirliği” ve “dayanışma”  başarılı iş yapabilmenin “olmazsa olmaz şartı”  haline gelmiştir.

Medya ve Halkla İlişkiler çalışmaları; bilgiye ulaşmada, bilgiyi derlemede, analiz etmede, sunulur halde hazırlamada ve kitlelere ulaştırmada, düşünce ve fikirlerin oluşmasında, beklenti ve yönelişlerin olgunlaşmasında hizmet gören birbirine yakın iki meslektir.  İki mesleği yürütenler, kamuoyuna  doğru ve yararlı bilgiyi şeffaf biçimde iletme noktasında ortak sorumluluk taşımaktadır.
Medya ve Halkla İlişkiler mesleklerinin, kitleler gözünde güvenirliliğinin artması ve mesleki anlamda uzun dönemli geleceğinin güven altına alınması, mesleki örgütlerin insan - sermaye kaynaklarını üretim sürecinde etkin kullanmasına bağlıdır.

Bu Deklarasyon, Medya ve Halkla İlişkiler mesleği mensuplarına, kamuoyunun doğru, eksiksiz, sorumlu ve şeffaf bir biçimde bilgilendirilmesi doğrultusunda;
· Ortak değerler üzerinde birleşilmesi,
· Ortak hareketi besleyecek ilkelerin oluşturulması,
· Mesleki bütünlüklerin korunması,
· Gözetim ve denetim sorumluluğunun üstlenilmesi,
için gerekli mekanizmaların kurulması, işletilmesi ve sürdürülmesi yönünde harekete geçme çağrısı yapmaktadır.

Amaç

Bu Deklarasyon, haber üretme ve kamuoyunu bilgilendirme süreci içinde yer alan halkla ilişkiler profesyonelleri ve gazeteciler arasındaki karşılıklı ilişkilerin ve iş süreçlerinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Ortak Değerlerimiz

Toplumsal Değerler

1 Hepimiz, mesleklerimizi icra ederken toplumun dününü, bugününü ve geleceğini dikkate alırız.
2 Ahlaki  tutarlılıkla davranırız.
3 İyi niyet temel hareket noktamızdır.
4 Bireyin, toplumun ve ilgili tüm paydaşlarımızın çıkarlarını dengeleyerek, hak ve adaleti koruyarak toplumsal gelişime katkıda bulunuruz.

Mesleki İşbirliği
1 Temel amaç, kamuoyunun şeffaf, doğru, eksiksiz ve mesleki sorumlukla bilgilendirilmesidir.
2 Gerek Medyanın gerek Halkla İlişkilerin meslek standartları yükseltilmelidir.
3 Mesleki işbirliği ve dayanışma önem taşımaktadır.

Mesleki Değerler

Önderlik: Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Mesleklerinde; ileri seviyede mesleki bilgi sahibi olmak, yetkinliklerimizi geliştirerek, mesleğimizin gelişimine katkıda bulunmak.
İş dünyası ve kamuoyunu olumlu yönlendirme konusunda işbirliği sağlamak.
Saygınlık: Mesleki performansta yüksek standartları, itibarlı bir profesyonelliği, gazetecilik ve iletişim meslek ilkelerini benimsemek ve uygulamak, uygulanmasını sağlamak.
Güvenirlilik: Bireysel ve kamusal olarak yaptığımız çalışma ve faaliyetlerin sorumluluğunu üstlenmek, ilgili paydaşlara hesap vermek, bunu da mesleğe ve camiaya sorumluluğun bir gereği olarak benimsemek.
İşbirliği ve Uzlaşma: Gazeteciler ve iletişimciler olarak,  ortak çalışmalar gerçekleştirdiğimiz zamanlarda ve kamuoyunun aydınlatılmasını sağlayacak konularda, iletişim mesleğinin tarafları olarak işbirliğine dayalı bilgi alışverişi doğrultusunda çaba göstermek.
Mesleki bilgi ve deneyimimizi, bireysel ve kamusal ilişkilerimizde karşılıklı anlayış ve güven yaratmak için kullanmak.

Ortak Hareket İlkeleri

Medya ve Halkla İlişkiler meslek mensupları; tutum ve davranışlarında, ortak hareket ilkelerine güçlü ve tavizsiz bir biçimde bağlandıklarında, mesleki saygınlık ve geleceğin güven altına alınmasında ciddi yol alınacaktır.
Bu bağlamda Gazeteciler ve Halkla İlişkiler Profesyonelleri:
· Mesleki yardımlaşmayı yaşam biçimi haline getirir,
· Basın ve yayın organlarına ve halkla ilişkiler profesyonellerine eşit uzaklıkta durur,
· Haber değerine gölge düşürecek, haberlerin değerlendirilmesinde yanlış algılar yaratabilecek ilişkiler kurmaz,
· Konuların “haber” değeri taşıyıp taşımadığını bağımsız olarak değerlendirir ve denetler,
· Mesleki zedelenme yaratacak ehliyetsiz ve korsan hareketlere karşı durur, bu türden hareketleri tüm meslek camiasına mal etmez,
· Haberlerin kaynaklarını net bir biçimde ortaya koyar, haberlere konu olanların görüşlerinin alınmasını gözetir,
· Ambargolu ve kısıtlı haberlere saygı gösterir,
· Haberin sağlıklı, eksiksiz ve zamanında oluşumu için gerekli kanalları ve bilgi akışını sağlar.

Gözetim-Denetim ve Mesleki Bütünlük

Gazeteciler ve Halkla İlişkiler Profesyonelleri; mesleklerinin iş dünyasında, kamuoyunda ve tüm paydaşlar nezdinde saygın bir yer edinebilmesi için;
· Mesleki bütünlüklerini korur, meslek örgütlerine katılımı teşvik eder, 
· Meslek örgütleri içinde meslek ilkelerinin gözetim ve denetimine özel önem verir, 
· Baskı ve yönlendirmelere mesleki dayanışma içinde karşı durur, 
· Yasal çerçevelerle sağlanacak düzenlemelerin derinlik kazanması için mesleklerin öz denetim mekanizmalarını güçlendirir ve işlerlik kazandırır,
· Kurumlarındaki çalışanlarını meslek ahlaki ilkeleri konusunda eğitime tabi tutar.

Mesleki Sürdürülebilirlik
Gazeteciler ve Halkla İlişkiler Profesyonelleri, mesleki sürdürülebilirlik için;
· Her mesleğin kendi olanak ve sınırlarının nesnel bir biçimde farkındadır,
· Gazetecilik ve halkla ilişkiler mesleklerinin, dünya genelindeki eğilimlerin yarattığı fırsat ve tehditlerin bilincinde hareket eder,
· Mesleki bilgi ve becerilerin edinilmesi, geliştirilmesi ve mesleki yeteneklerin hayata taşınması için “sürekli mesleki eğitim ve gelişim” ilkesini benimser,
· Mesleklerinin sürdürülebilir gelişimini sağlayacak katılımcı projeler üretir. 


Bu Deklarasyon bir çağrıdır;
Mesleklerimizi hep birlikte yüceltelim, Mesleklerimizin geleceği için birlik ve dayanışma sağlayalım.


Orhan Erinç                                                 Fügen Toksü
Yönetim Kurulu Başkanı                           Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti                   Türkiye Halkla İlişkiler Derneği
TGC                                                              TÜHİD


EGD            İDA       İMD     BMD   MGD           ESAM          RTGD    
                


 

Bu haber 5814 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Basından Haberler

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden Koç'a başsağlığı mesajı...

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden Koç'a başsağlığı mesajı... Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu , Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç'un vefatı...

Usta gazeteci Osman Arolat meslekte yarım asrı devirdi

Usta gazeteci Osman Arolat meslekte yarım asrı devirdi DÜNYA Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat, meslekteki 50’nci yılını kutladı. 50’nci yıla özel düzenlenen gecede,...

Sitede Ara


Gelişmiş Arama

Son Yorumlananlar

    Başarı Ödülleri Şartnamesi | Ekonomi Servisi | Basından Haberler | Etkinliklerimiz | EGD Duyurular | Üyelerden Haberler | Eleman Arayanlar | İş Arayanlar | Bize Ulaşın | Zirve Dergisi | 
    Yasal Uyarı  |  Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi  |  Yazarlık Başvurusu
    Tüm hakları saklıdır 2009 © - Ekonomi Gazetecileri Derneği